Month of photography

Yeasty medium – Slovak Photography 1990-2010

– selection of slovak photography 1990- 2010, held by Month of photogprahy

curators: Lucia L. Fišerová, Vladimír Macek, Anna Maximová

1990-2010 – obdobie často charakterizované adjektívom slobodné: dve dekády po prelomovom roku 1989. Výstava Nepokojné médium reflektuje vývoj fotografie na Slovensku počas tohoto dvadsaťročia, ovplyvnený zmenou spoločenskej klímy, prienikom európskych a amerických aktuálnych tendencií do slovenského umenia, zvyšujúcou sa úrovňou umeleckého školstva, výstavnej prezentácie a celkovým upevnením postavenia fotografického média v kontexte súčasného vizuálneho umenia.

Autori: Peter Ančic, Andrej Balco, Andrej Bán, Tomáš Agat Błoński, Petra Bošanská, Petra Cepková, Judita Csáderová, Radovan Čerevka, Jan Ďurina, Petra Feriancová, Pavlína Fichta Čierna, Daniel Fischer, Viktor Frešo, Mário Furčák, Jana Hojstričová, Peter Homola, Dominka Horáková-Ličková, Jana Ilková, Peter Janáčik, Andrea Juneková, Andrea Kalinová, Šymon Kliman, Robo Kočan, Martin Kollár, Viktor Kopasz, Branislav Kropilák, Marek Kvetan, Galina Lišháková, Boris Németh, Lucia Nimcová, Jozef Ondzik, Ingrid Patočková, Pavel Pecha, Viktor Pischinger, Rudo Prekop, Peter Rónai, Maroš Rovňák, Dorota Sadovská, Silvia Saparová, Jozef Sedlák, Rudolf Sikora, Pavel Maria Smejkal, Ľubo Stacho, Monika Stacho, Tono Stano, Vasil Stanko, Lucia Stráňaiová, Viktor Szemzö, Jana Šturdíková, Miro Švolík, Tibor Takáts, Martin Tiso, Olja Triaška Stefanovič, Kamil Varga, Tomáš Werner, Jana Želibská, Jaroslav Žiak, Peter Župník

http://www.sedf.sk/

Pin It on Pinterest