Mosilana

F!Festival
11.06-31.07.2016
Mosilana, ul. Špitálka 12/60, Brno, ČR

www.f-festival.com

1.06 – 30.06.2016

Vernisáž : 11.06.2016 o 18:30h

Naléhavé světy – Třetí ročník fotografického Festivalu F! přiblíží stěží uchopitelné světy, které se od nepaměti vynořují z hlubin umělcovy imaginace na povrch obrazu. Časová a prostorová neukotvenost jejich existence a tekutost jejich významů ve světě reálném nás provází celými dějinami umění. Ve fotografii pak zejména od časů absurdních skrumáží surrealismu až po vrstvení nesourodých obrazových kódů postmoderní doby. Bujení těchto světů v mysli autora zároveň způsobuje pocit naléhavosti je realizovat. A to jak metodami inscenace, experimentů a fotografické alchymie, tak i recyklace kulturní zásobárny obrazů. V dnešních časech všudypřítomného vizuálního smogu se opět stává aktuálním intenzivnější volání po kráse, hledání nového opodstatnění autonomního obrazu a neotřelých mechanismů k jeho smysluplné prezentaci.

Pin It on Pinterest