2018

 

-the transformation as a natural effect of time
-imaginary status quo
-dead end situation
-ultimate existence
-a cycles you can’t escape

Something old dies, something new is born. The cycle that repeats. The circle of life and death. A matter doesn’t ends, it just reshapes.
Time and temporality
Sacred space.
The muscatel in the pot and two avocados. A moment in time of something that is now rotten and shrunken. The past that I conserved.
Light
I used the esence of natural light.. The light that reflects itself in the mirroring object, changes every minute, every hour. New images, new temporary reality appears.

Used materials: c print photographs, multiplied abstract drawing 6x7m, indian ink drawings, wood, paper, draperie, folie, bananas, threads

//
transformácia ako prirodzený účinok času
-iluzórne status quo
-patová situácia
-ultimátnosť existencie
-cykly, ktoré nie je možné predbehnúť
Cyklus, ktorý sa opakuje. Kruh – narodenie a smrt. Hmota sa preskupuje, matéria nezaniká.
Dočasnosť
Posvätný priestor
Muškát v kvetinači a dve avokáda. Moment vytrhnutý z času, už dnes sú zhité alebo zosušené. Minulosť, ktorú som zakonzervovala.
Svetlo –
Využila som priebeh prirodzeného svetla v priestore, ktoré dotvára celkový premenlivý ráz inštalácie. Denné svetlo, ktoré sa odráža v zrkadlovom objekte, fólie na zemi, sa nevyspitatelne mení každú minútu, každú hodinu. Vzniká tak nová forma dočasnej reality.
Použité materiály: c print/rôzne rozmery malo i veľkoformátových fotografí, multiplikovaná abstraktná kresba veľkosti 6x7metrov, menšie kresby tušom, drevo, papier, drapéria, fólie, banány, niť

Pin It on Pinterest